ЗАВРШНИ ИСПИТ
НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Упутство за дежурне наставнике

За добијање уверења о савладаној обуци (акредитована обука која носи 8 поена стручног усавршавања) потребно је да:

 • прочитате Упутство за дежурне наставнике,
 • прегледате видео упутство,
 • преузмете материјале (и упознате се са Стручним упутством за спровођење завршног испита које се налази у секцији МАТЕРИЈАЛИ),
 • успешно решите тест.

 

ТЕКСТ УПУТСТВА ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ

 • директор школе одређује потребан број дежурних наставника, као и место њиховог дежурства;
 • приликом одабира дежурних наставника директор води рачуна да међу дежурним наставницима не буду наставници чија су лична деца ученици осмог разреда, као ни наставници који предају предмет који се тога дана полаже;
 • наставници дежурају у простору у којем ученици полажу завршни испит и испред тог простора;

 

Дежурни наставник има обавезу да:

 • потпише и преузме решење [1] о именовању за дежурног наставника са распоредом (простор у којем ће дежурати – место дежурства) и један примерак списка ученика који полажу у простору за који је задужен (Образац 1а).

Завршни испит – активности:

 • завршни испит полаже се 23, 24. и 25.06.2021. године са почетком у 9 часова;
 • дежурни наставници долазе у школу најмање сат времена пре почетка полагања завршног испита, односно у 8 часова;
 • директор/председник школске комисије, на основу решења, распоређује дежурне наставнике у простор у којем се одвија завршни испит, тако да у простору буде један дежурни наставник на сваких десет ученика, уколико се полаже у великом простору (фискултурној сали), односно два дежурна наставника уколико се завршни испит полаже у учионицама;
 • испред простора дежура један наставник;
 • уколико се завршни испит полаже у учионицама, испред дежура један наставник који по правилу покрива до пет учионица, у зависности од распореда учионица где се полаже завршни испит;
 • дежурни наставници одлажу своје личне ствари (торбе, искључене мобилне телефоне и слично) у за то предвиђен простор, који обезбеђује председник школске комисије;
 • пре уласка ученика у учионицу, на посебно одређеном месту ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка;
 • на позив председника школске комисије, довољан број дежурних наставника присуствује отварању кеса и подели тестова у складу са бројем ученика, односно бројем просторија у којима се реализује полагање завршног испита. Сам процес отварања кеса бележи супервизор видео снимком. Видео-снимак супервизор прилаже уз свој извештај, који се доставља електронским путем.
 • дежурни наставник (по један из сваке учионице) у пратњи директора и супервизора одлази до учионице у којој дежура и у којој се налази други дежурни наставник;
 • распоређује тестове у складу са бројем ученика у учионици;
 • дежурни наставник који се налази у учионици, записнички преузима тестове (Образац 6а/6б/6в) од председника школске комисије за ученике у учионици у којој је распоређен да дежура.
 • дежурни наставници прегледају ђачке књижице ученика и проверавају да ли имају оверене фотографије и налепницу са шифром ученика;
 • дежурни наставници проверавају да ли ученици имају прописан прибор (за српски, односно матерњи језик и комбиновани тест – графитну и плаву хемијску оловку и гумицу; за математику – графитну и плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар). Плаве хемијске оловке обезбеђује школа, не оловку пиши-бриши.
 • дежурни наставници деле тестове ученицима. Ученицима се даје комплет теста који се састоји од омотнице теста и дела теста са задацима.
 • никако не треба одвајати омотницу теста од текста са задацима у овом тренутку. Одвајање омотнице од теста врши се на крају полагања, а након унетих идентификационих података ученика;
 • пре почетка времена за рад ученик уноси идентификационе податке на омотници теста – идентификациони образац (примерак за школу и примерак за ученика);
 • НА КРАЈУ ТЕСТИРАЊА на примерку за школу, лепи налепницу (Образац 41) у назначеном простору;
 • на примерку за школу лепи налепницу (Образац 41) у назначеном простору;
 • наставник проверава унете податке на идентификационом обрасцу, као и слагање страна теста са идентификационим обрасцем (идентификациони кључ, ознака у горњем десном углу на свакој страни). Након провере потписује идентификациони образац примерак за ученика и примерак за школу, као и сваки лист теста;
 • два дежурна наставника се потписују на унутрашњој страни сваког листа са задацима на месту које је означено са Потпис дежурног наставника;
 • Омотница теста се не раздваја од теста до завршетка рада и потписују оба наставника;
  НАПОМЕНА: у случају да ученик направи грешку приликом уношења ИД података, врши се замена целог теста; нови тест доноси наставник који је у ходнику; на тесту који се мења прецртавају се све стране и одлаже се са стране; након завршетка времена за рад и предаје тестова, враћа се и тест који је замењен као неисправан. Преузимање додатног/заменског теста врши се записнички (Образац 6а/6б/6в);
 • дежурни наставник објашњава ученицима процедуру на завршном испиту, тако да сви чују сва упутства.

 


Ученицима треба јасно објаснити да:

 • Испит траје два сата, што значи да имају довољно времена, да не треба да журе и да најпре пажљиво прочитају упутство на тесту.
 • Препоручљиво је да одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају, плавом хемијском оловком (две хемијске оловке налазе се на клупи и обезбедила их је школа). Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.
 • Препоручљиво је да прво ураде задатке које знају.
 • Не смеју имати никакав прибор осим прописаног и да се за време испита морају понашати дисциплиновано (да не ометају једни друге, да не преписују, да се не консултују, јер ће у супротном бити удаљени са испита).
 • Да по завршетку рада, када желе да предају свој тест, позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • Испит се завршава у 11.00 часова, а ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, као ни последњих 15 минута.
 • Могу да постављају питања пре него што испит почне, уз напомену да касније неће бити додатних објашњења.

 

 • дежурни наставник прати ток завршног испита и остварује по потреби комуникацију са дежурним наставником који је испред простора, односно учионице (комуникација са директром школе, замена теста, тоалет, дисциплина…);
 • тражи од ученика који раније предају тест да још једном провере да ли су све одговоре написали хемијском оловком и ако нису, да то ураде.
 • пола сата пре завршетка испита, обавести ученике о преосталом времену и подсети их да све одговоре морају да напишу плавом хемијском оловком.
 • 15 минута пре завршетка испита, поново обавести ученике о преосталом времену, подсети их да све одговоре морају да напишу плавом хемијском оловком и да до краја испита више не могу да напуштају просторију.
 • приликом преузимања теста од ученика који је завршио рад, односно након истека времена које је предвиђено за рад, дежурни наставник још једном проверава унете податке на обе стране омотнице теста, лепи идентификациону налепницу на предвиђено место и раздваја омотницу теста на којој је ученик на оба дела написао своје податке (идентификациони образац). Један примерак – идентификациони образац примерак за ученика (без налепнице) дежурни наставник, опет потписује и предаје ученику, а други примерак – идентификациони образац примерак за школу, такође потписује (са налепницом) и задржава.
 • дежурни наставник предаје искоришћене, неискоришећене и неисправне тестове директору; осим тестова, директору предају и идентификационе обрасце – примерке за школу, што се констатује записнички (Образац 6а/6б/6в – у зависности од теста који је тога дана);
 • на крају завршног испита дежурни наставник сачињава и потписује Записник о току полагања завршног испита (Образац 7, 7а, 7б) и предаје га директору школе, заједно са потписаним списком ученика (Образац 1а) који су полагали у учионици.

[1] Модел решења припрема Министарство.

Видео упутство

1. Кликните на дугме „Play“ које се налази на средини екрана:

2. Како бисте видео погледали у режиму преко целог екрана, кликните на дугме у доњем десном углу:

3. На исто дугме (у доњем десном углу) излазите из режима целог екрана.

Материјали за преузимање

ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛЕ:

Пре него што приступите полагању теста на следећој страни, потребно је да се упознате са Стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину.

ОБУКА ЈЕ ЗАВРШЕНА

Уверења за полазнике обука за дежурне наставнике, супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту биће доступна до краја јуна 2021. године.

Полазници ће моћи своје уверење преузети са следећег линка: sertifikati.zuov-katalog.rs

Тест

 • Да бисте добили уверење о савладаној обуци, потребно је да успешно урадите тест испод, тј. потребно је да тачно одговорите на сва питања у тесту.
 • Уколико вам, након предаје теста, неки од одговора буде нетачан, појавиће се обавештење да је потребно поново да урадите тест. Број покушаја је неограничен.