Попуните следећа поља (писати ћириличним писмом):

Ваше име и презиме
Ваш имејл
Школска управа
Назив и седиште школе (написати у форми: ОШ "Назив школе", Седиште)
Дежурни наставници у школу где су распоређени да дежурају долазе најкасније до:
Омотницу теста треба одвојити од листова са задацима:
Дежурни наставник потписује Идентификациони образац - Примерак за ученика?
Дежурни наставници одлажу своје личне ствари (торбе, искључене мобилне телефоне и слично):
Једна ученица тражи од Вас да јој објасните значење речи у једном задатку на тесту из математике. Шта ћете учинити?
Ученик касни на испит 20 минута. Шта ћете урадити?
Ученик пружа цедуљицу са неким знацима ученику за другим столом. Шта ћете урадити?
Два ученика покушавају да успоставе невербалну комуникацију погледом. Шта ћете урадити?
Председник школске комисије долази у просторију у којој се полаже испит, седа и посматра испит. Шта ћете урадити?
Ученик жели да оде у тоалет, подиже руку и тражи дозволу од Вас. Шта ћете урадити?
Ученик по други пут покушава да успостави комуникацију са другим учеником у просторији. Тог ученика сте већ једном опоменули. Шта ћете урадити?
Ученик је нешто нацртао на тесту или се потписао на странице са задацима. Шта ћете урадити?