Попуните следећа поља (писати ћириличним писмом):

Ваше име и презиме
Ваш имејл
Школска управа
Назив и седиште школе (написати у форми: ОШ 'Назив школе', Седиште)
Ученик пружа цедуљицу са неким знацима ученику за другим столом. Шта ћете урадити?
Једна ученица тражи од Вас да јој објасните значење речи у једном задатку на тесту из математике. Шта ћете учинити?
Ученик жели да оде у тоалет, подиже руку и тражи дозволу од Вас. Шта ћете урадити?
Председник школске комисије долази у просторију у којој се полаже испит, седа и посматра испит. Шта ћете урадити?
Ученик касни на испит 20 минута. Шта ћете урадити?
Дежурни наставници одлажу своје личне ствари (торбе, искључене мобилне телефоне и слично):
Омотницу теста треба одвојити од листова са задацима:
Два ученика покушавају да успоставе невербалну комуникацију погледом. Шта ћете урадити?
Ученик по други пут покушава да успостави комуникацију са другим учеником у просторији. Тог ученика сте већ једном опоменули. Шта ћете урадити?
Да ли се на унутрашњој страни сваког листа са задацима потписују дежурни наставници
Други дежурни наставник се потписује на обе стране омотнице теста, поред потписа првог дежурног наставника такође на почетку испита?
Дежурни наставници у школу где су распоређени да дежурају долазе најкасније до: