Онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу првенствено је намењена члановима тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Обука се реализује на платформи за учење на даљину ЗУОВ Еду (МУДЛ платформа Завода за унапређивање образовања и васпитања).

Обука је акредитована од стране Министарства просвете под бројем 610-00-00757/1/2022-07 од 18. 08. 2022. године

Место: Обука се у потпуности спроводи онлајн.

Време: Обука почиње 24.1.2024. године и траје три недеље у онлајн окружењу.

Број бодова: 24

Циљ обуке: Програм обуке има за циљ унапређивање превентивног рада и примене процедура заштите од насиља од стране запослених у основним и средњим школама коришћењем ресурса садржаним у приручнику Ка сигурном и подстицајном школском окружењу.

Број полазника: Број полазника је ограничен на 120.

​Стручно усавршавање и напредовање – Завод за унапређивање образовања и васпитања