Наставак обука за педагошке асистенте: Знаковни језик и Брајево писмо

  Започете обуке за педагошке асистенте који пружају подршку ученицима са сметњама у развоју, као и педагошке асистенте који пружају подршку ученицима на знаковном језику и Брајевом писму настављају се и у овој календарској години. Четврта група полазника за ПА, и друга група полазника за Знаковни језик и Брајево писмо стартоваће почетком марта 2024. године. У…

Позив за похађање бесплатне обуке од јавног интереса: Програм обуке наставника основних школа из области финансијске писмености „Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи“

  Онлајн обука „Подршка наставницима у остваривању активности Свет финансија у основној школи“ првенствено је намењена наставницима који реализују активност Свет финансија у школама са обогаћеним једносменским радом. Поред тога, обука је намењена наставницима разредне и предметне наставе у основној школи, који ову активност могу реализовати као слободну наставну или ваннаставну активност. Индиректну циљну групу…

Уверења за полазнике обуке Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци “Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке” која је била реализована на платформи “Пасош за учење – школе” могу се преузети овде. ​Стручно усавршавање и напредовање – Завод за унапређивање образовања и васпитања

Бесплатна онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

  Онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу првенствено је намењена члановима тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Обука се реализује на платформи за учење на даљину ЗУОВ Еду (МУДЛ платформа Завода за унапређивање образовања и васпитања). Обука је акредитована од стране Министарства просвете под бројем 610-00-00757/1/2022-07 од 18.…

Уверења за полазнике више обука

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: Дигитални свет (колеге које се касниле са завршетком обуке), Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву, Унапређивање система дигитализације у образовању, Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,…

Позив за похађање бесплатне обуке од јавног интереса “Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености”

  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 4. ЦИКЛУСУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НАЗИВ ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА: НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ 4.0 АКРЕДИТАЦИЈА: Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 611-00-00240/2021-03 одобрио министар. БРОЈ БОДОВА: 40 НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ: Обука се реализује кроз смењивање различитих типова динамичних активности,…

Бесплатна онлајн обука Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

  Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу (2020-2023) Компонента пружања психосоцијалне подршке у сарадњи са Педагошким друштвом Србије, Друштвом психолога Србије и Заводом за унапређивање образовања и васпитања Онлајн обука „Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке“ првенствено је намењена педагозима и психолозима запосленим у школама. Индиректну циљну групу обуке чине и сви…

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – други круг обука

  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07. Други круг обука се организује од 4.12.2023.…

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07. Први круг обука се организује од 20.11.2023.…

Уверења за полазнике више обука

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: „Обука ментора за рад са студентима” и „Oснаживање саветника-спољних сарадника за подршку установама образовања и васпитања у областима образовања на језицима националних мањина и инклузивног образовања” могу се преузети овде.