22.4.2020. године почиње онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ за први круг школа

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07. Циљ…

Обавештење у вези са Јавним позивом за похађање бесплатне онлајн обуке “Пројектна настава”: Листа изабраних наставника и стручних сарадника

На Јавни позив наставницима и стручним сарадницима да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке „Пројектна настава“, стигло је 2114 пријава. Комисија састављена од саветника Завода за унапређивање образовања и васпитања је утврдила Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку. Критеријум за избор било је време пријаве на конкурс. Изабрани наставници и стручни…

Нова доступна уверења

Уверења о савладаним програмима обуке Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, Обуке наставника информатике и рачунарства за наставу у 7. и 8. разреду основног образовања и васпитања и Обуке наставника рачунарства и информатике за 2. разред средње школе за програмски језик PYTHON можете преузети овде.