Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области природних наука у гимназији

<img src="“ title=“Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области природних наука у гимназији“ />  На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен наставницима који остварују изборне програме…