Уверења за полазнике обуке Примена програма српског као нематерњег језика

<img src="“ title=“Уверења за полазнике обуке Примена програма српског као нематерњег језика“ />  Уверења за полазнике који су извршили све обавезе на обуци Применa програма српског као нематерњег језика могу се преузети овде. Чланак Уверења за полазнике обуке Примена програма српског као нематерњег језика се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области природних наука у гимназији

<img src="“ title=“Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области природних наука у гимназији“ />  На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен наставницима који остварују изборне програме…

Позив за пријаву за учешће у обуци са листе програма обука од јавног интереса: Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

<img src="“ title=“Позив за пријаву за учешће у обуци са листе програма обука од јавног интереса: Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом“ />  У складу са чланом 136. Закона о основама систем образовања и васпитања, а на основу Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС”, бр.…