<img src="“ title=“Позив наставницима грађанског васпитања у основној школи на бесплатну онлајн обуку „Изазови и дилеме нових програма грађанског васпитања –разговори са стручњацима““ /> 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује три онлајн обуке „Изазови и дилеме нових програма грађанског васпитања – разговори са стручњацима“ за наставнике грађанског васпитања.

Обуке су бесплатне и реализују се у шест сусрета  у трајању од по 100 минута, по дефинисаном распореду.

На обуку се могу пријавити наставници који остварују програм грађанског васпитања у основној школи, у првом и/или другом циклусу. Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који немају велико искуство у остваривању овог изборног програма и нису прошли много обука. Концепт обуке је да стручњаци за област кратко уводе учеснике у тематику а затим се одвија разговор, размена искуства, постављање питања, давање одговора о специфичностима рада на тој теми.

Обука је акредитована од стране министра и налази се на листи програма од јавног интереса (број:610-00-00674/2022-07). Држе је искусни тренери и стручњаци за област. Након завршене обуке учесници добијају сертификат за 12 сати стручног усавршавања.

Обука има 6 тематских целина које су изабране на основу резултата добијених мониторингом остваривања нових програма грађанског васпитања у основној школи, спроведеног 2021. године. Тематске целине обуке су:

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ НОВИХ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
ПЛАНИРАЊЕ, ОСТВАРИВАЊЕ И ДОСТИЗАЊЕ ИСХОДА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
ВЕЗЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА И ВАНАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА У ШКОЛИ
ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА И ОПШТЕ ДОБРО У ПРОГРАМИМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
ПРАВО НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРЕКОМЕРНА ПОТРОШЊА И ПРАВА ПОТРОШАЧА

Број учесника на једној обуци је 30. Пријаве се примају до 8.новембра 2022. При пријави морате се определити коју обуку желите да похађате (I, II или III).

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ОБУКА

I ОБУКА

15.11.

уторак

19-21 h

19.11.

субота

17-19 h

26.11.

субота

11-13 h

27.11.

недеља

17-19h

4.12.

недеља

17-19 h

10.12.

субота

11-13 h

 

II ОБУКА

16.11.

среда

19-21 h

20.11.

недеља

11-13 h

26.11.

субота

17-19 h

3.12.

субота

17-19h

10.12.

субота

17-19 h

11.12.

недеља

11-13 h

 

III ОБУКА

19.11.

субота

11-13 h

20.11.

недеља

17-19 h

27.11.

недеља

11-13 h

3.12.

субота

11-13 h

4.12.

недеља

11-13 h

11.12.

недеља

17-19 h

 

За сва питања контакт особа у Заводу је саветница за грађанско васпитање Елеонора Влаховић eleonoravlahovic@gmail.com

Чланак Позив наставницима грађанског васпитања у основној школи на бесплатну онлајн обуку „Изазови и дилеме нових програма грађанског васпитања –разговори са стручњацима“ се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.