Британски савет у Србији у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објављује позив за онлајн обуку наставника енглеског језика основних и средњих државних школа у оквиру пројекта Future English Online Teacher Community, како би постали део онлајн платформе за наставнике енглеског језика која функционише као форум на коме наставници могу да размењују идеје, да се укључују у дискусије, деле знања и искуства, дају рефлексију на своју наставну праксу и унапређују свој рад. У оквиру платформе, наставници могу и да развију свој електронски портфолио и прате свој професионални развој, могу да се укључе у интеракције и дискусије са наставницима из земље и региона.

Наставници могу да се укључе у различите интеракције:

Да се повежу са наставницима у земљи путем дискусија на форуму
Успоставе интерацкију са наставницима из других земаља током вебинара
Укључе у Групе за посебна интересовања, којима се наставници могу придружити на основу својих интересовања, искуства и специфичних потреба за своју наставну праксу

Након регистрације на онлајн платформи, наставници се могу прикључити следећим активностима:

Модулима под називом Teaching for Success којима могу самостално приступити
Модерисаним форум дискусијама (теме за форум дискусије се бирају тако да одговоре на потребе наставника и део су главних тема које програм обухвата)
Вебинарима које држе стручњаци у области наставе учења енглеског језика (водитељи обука из Велике Британије, гостујући предавачи из Велике Британије и других земаља)
Развијању дневника за саморефлексију као и личног електронског портфолиа
Приступ додатним курсевима као што су Assessment Literacy за наствнике енглеског језика

Критеријуми за одабир

Како би били одабрани за учешће у овом програму наставници морају да испуне следеће критеријуме:

Буду наставници енглескох језика у основним и средњим државним школама
Поседују основне ИКТ вешине (коришћење личне имејл адресе, коришћење МS Worda, прикључивање на онлајн платформу)
Имају најмање Б1 ниво енглеског језика
Могу да одвоје 4 сата месечно за професионални развој на овој плаформи и имају приступ рачунару

Поред овога, првих 500 наставника који се пријаве и задовоље критеријуме ће бити одабрани да учествују у овом програму. Програм ће трајати од октобра 2022. до краја марта 2023. године.

Обука почиње 17. октобра 2022. с тим да ће прва недеља бити уводна или нулта недеља током које ће полазници имати прилику да се упозанају са начином функционисања платформе.

Информативне онлајн сесије на којима ће одабрани полазници добити више информација о садржају програма и начинима функционисања онлајн платформе ће се одржати 13 и 14. oктобра 2022. у 17:00 (у случају промене датума и времена наставници ће бити благовремено обавештени).

Обука је акредитована на 24 сата и налази се на Листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар под називом Континуирано стручно усавршавање наставника енглеског језика кроз Онлајн заједницу наставника (ONLINE TEACHER COMMUNITY).

Заинтересовани наставници енглеског језика се могу пријави путем пријавног обрасца на следећем линку:

https://forms.office.com/r/Cxvatjzjyk

Рок за пријаву је 5. октобар 2022. до 17:00.

Након одабира наставници ће бити у могућности да сами одреде како ће учествовати у програму односно када приступају модулима (којима могу самостално приступити), када се укључују на форум дискусије итд, али морају да се прикључе на вебинаре у тачно одређено време једном месечно.

Наставници поред ЗУОВ сертифката могу добити и следеће сертификате:

сертификат за учешће на регионалним вебинарима
сертификат за завршетак модула којима наставници самостално приступају (потребно је завршити више од 70% модула)

Платформа ће бити доступна само одабраним полазницима за које ће бити креирани налози како би могли да се укључе у предвиђене активности.

Чланак Позив за бесплатну обуку наставника енглеског језика основних и средњих државних школа се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.