Уверења за полазнике више обука

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: Дигитални свет (колеге које се касниле са завршетком обуке), Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву, Унапређивање система дигитализације у образовању, Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,…

Позив за похађање бесплатне обуке од јавног интереса “Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености”

  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 4. ЦИКЛУСУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НАЗИВ ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА: НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ 4.0 АКРЕДИТАЦИЈА: Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 611-00-00240/2021-03 одобрио министар. БРОЈ БОДОВА: 40 НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ: Обука се реализује кроз смењивање различитих типова динамичних активности,…

Бесплатна онлајн обука Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

  Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу (2020-2023) Компонента пружања психосоцијалне подршке у сарадњи са Педагошким друштвом Србије, Друштвом психолога Србије и Заводом за унапређивање образовања и васпитања Онлајн обука „Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке“ првенствено је намењена педагозима и психолозима запосленим у школама. Индиректну циљну групу обуке чине и сви…

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – други круг обука

  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07. Други круг обука се организује од 4.12.2023.…

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07. Први круг обука се организује од 20.11.2023.…

Уверења за полазнике више обука

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: „Обука ментора за рад са студентима” и „Oснаживање саветника-спољних сарадника за подршку установама образовања и васпитања у областима образовања на језицима националних мањина и инклузивног образовања” могу се преузети овде.

Најава обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана у Београду

  У просторијама Прве београдске гимназије, 25. и 26. новембра, биће одржана обука „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”, намењена наставницима Социологије и Социологије с правима грађана. Обуку која је уврштена на министрову листу програма од јавног интереса остварује Завод за унапређивање образовања и васпитања у…

Уверења за полазнике обуке наставника у области заштите потрошача

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци наставника у области заштите потрошача (и за наставнике основних и за наставнике средњих школа) могу се преузети овде.

Уверења за полазнике обуке Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе

  Уверења за полазнике обуке “Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе” могу се преузети овде. Уверења су урађена за оне полазнике који су успешно завршили обуку до 27.октобра 2023. Остали полазници обуке, који желе да заврше предвиђене активности и добију уверење, морају завршити све обавезе до 10.12.

Бесплатна онлајн обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања

  Онлајн обука „Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања“ је системска обука која обухвата два модула. Први модул обрађује теме које се односе на теоретске поставке предмета Српски као нематерњи језик – Програм A, за…