Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Економским факултетом у Београду, организује онлајн обуку „Подршка наставницима у реализацији изборног програма Економија и бизнис у гимназији“.

Обука је намењена наставницима економске групе предмета у економским школама који испуњавају услов за остваривање изборног програма Економија и бизнис у гимназији независно да ли имају или немају искуство у реализацији тог програма.

Обука је бесплатна и реализују се 7, 8. и 9. октобра 2022. (петак, субота и недеља). Она је акредитована од стране министра, односно налази се на листи обука од јавног значаја и вреди 18 сати стручног усавршавања.

Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који желе да унапреде своје компетенције за остваривање новог изборног програма Економија и бизнис у гимназији и садржи следеће тематске целине:

Документи и материјали релевантни за остваривање изборног програма економија и бизнис
Сврха изборног програма економија и бизнис
Концепција изборног програма економија и бизнис
Циљ, теме и кључни појмови садржаја програма економија и бизнис за трећи и четврти разред
Истраживачко – пројектни рад ученика
Праћење и вредновање напредовања ученика

Пријаве се примају до 3.октобра 2022. у 15 часова.

За сва ваша питања контакт особа је Емилија Манић  strucnousavrsavanje@ekof.bg.ac.rs

Чланак Позив наставницима за пријаву на бесплатну онлајн обуку „Подршка наставницима у реализацији изборног програма економија и бизнис у гимназији“ се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.