Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – други круг обука

  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07. Други круг обука се организује од 4.12.2023.…

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07. Први круг обука се организује од 20.11.2023.…

Уверења за полазнике више обука

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: „Обука ментора за рад са студентима” и „Oснаживање саветника-спољних сарадника за подршку установама образовања и васпитања у областима образовања на језицима националних мањина и инклузивног образовања” могу се преузети овде.

Најава обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана у Београду

  У просторијама Прве београдске гимназије, 25. и 26. новембра, биће одржана обука „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”, намењена наставницима Социологије и Социологије с правима грађана. Обуку која је уврштена на министрову листу програма од јавног интереса остварује Завод за унапређивање образовања и васпитања у…

Уверења за полазнике обуке наставника у области заштите потрошача

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци наставника у области заштите потрошача (и за наставнике основних и за наставнике средњих школа) могу се преузети овде.

Уверења за полазнике обуке Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе

  Уверења за полазнике обуке “Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе” могу се преузети овде. Уверења су урађена за оне полазнике који су успешно завршили обуку до 27.октобра 2023. Остали полазници обуке, који желе да заврше предвиђене активности и добију уверење, морају завршити све обавезе до 10.12.

Бесплатна онлајн обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања

  Онлајн обука „Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања“ је системска обука која обухвата два модула. Први модул обрађује теме које се односе на теоретске поставке предмета Српски као нематерњи језик – Програм A, за…

Уверења за полазнике обуке за дежурне наставнике и обуке за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту школске 2022/2023. године

  Уверења о савладаној обуци за полазнике обуке за дежурне наставнике на Завршном испиту школске 2022/2023. године и обуке за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту школске 2022/2023. године можете преузети на следећем линку: sertifikati.zuov-katalog.rs ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОЛАЗНИКЕ ОБУКЕ ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ: Уколико сте завршили обуку за дежурне наставнике на Завршном испиту…

Уверења за полазнике обуке “На заједничком путу учења”

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци “На заједничком путу учења” могу се преузети овде. Чланак Уверења за полазнике обуке “На заједничком путу учења” се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Наставак реализације обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана

  Прве у низу обука за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана под називом „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву” у 2023. години биће одржане у Крагујевцу (3. и 4. јуна, Друга крагујевачка гимназија) и у Сомбору (10. и 11. јуна, Центар за стручно усавршавање…