Завод за унапређивање образовања и васпитања реализује Обуку за менторски рад наставника са студентима. Планиране су две обуке у 2024. години, у априлу и октобру. Обе обуке се реализују учењем на даљину и бесплатне су за све заинтересоване полазнике. Прва обука ће бити реализована у периоду од 1. априла – 15. априла 2024. О термину друге, полазници ће бити благовремено обавештени.

Циљ програма обуке за менторски рад са студентима је оспособљавање наставника да разумеју и критички преиспитују комплексност процеса менторства, улога и одговорности различитих актера у овом процесу. Похађање програма треба да допринесе унапређивању праксе менторства, као и јачању самопоуздања потребног за улогу ментора и преиспитивање сопствене професионалне праксе.

Садржај обуке: обука се састоји од укупно 4 модула. Прва три модула обрађују по две кључне теме, а четврти модул детаљно разрађује једну тему.

Место: обука се у потпуности изводи у онлајн окружењу и предвиђена је тзв. мека модерација од стране водитеља – проверавање одговора на задатке у оквиру свих модула и праћење дискусија на форумима уз вођење рачуна да се учесници придржавају правила добре комуникације. Задаци за наставнике предвиђени су у оквиру сваког модула и њихово решавање услов је за прелазак на следећи део обуке.

Термини:
1. термин: 1. април – 15. април 2024. године (број полазника ограничен на 200)
2. термин: октобар 2024. (број полазника ограничен на 200)

Обуке имају ограничен број места. Укупан број полазника планиран за 2024. годину је 400, од чега ће 200 пријављених обуку похађати у наведеном термину у априлу, а других 200 обуку ће похађати у октобру. Изабрани полазници априлске обуке биће обавештени о оствареном праву учешћа до 25. марта 2024.

Трајање програма: Укупно трајање програма је две недеље. Свака недеља бодује се са 8 сати стручног усавршавања.

Сви заинтересовани наставници основних и средњих школа могу се пријавити за похађање обуке преко линка испод.

​Стручно усавршавање и напредовање – Завод за унапређивање образовања и васпитања