Прве у низу обука за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана под називом „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву” у 2023. години биће одржане у Крагујевцу (3. и 4. јуна, Друга крагујевачка гимназија) и у Сомбору (10. и 11. јуна, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор). Обуку која је увршћена на министрову листу програма од јавног интереса реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији. Траје два дана (16 сати стручног усавршавања) и бесплатна је за учеснике. Током 2022. године одржане су обуке у Јагодини, Зајечару, Пожаревцу, Београду и Новом Саду, које су од учесника добиле високу оцену.

Чланак Наставак реализације обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.