Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са Министарством просвете, Уницефом и Центром за образовне политике, одржао је још један круг обуке од јавног интереса под називом Oбука наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик. Програм је реализиован 20-21. априла 2023. године у хотелу Палас у Београду, а похађали су га из наставници из Београда, Врњачке Бање, Шида, Новог Сада и Врања, запослени у основним и средњим школама у којима се образују страни држављани, лица без држављанства и ученици који не познају језик наставе. Циљ програма обуке јесте унапређивање компетенција запослених у образовноваспитним установама у области примене Плана и програма наставе и учења и Стандарда образовних постигнућа Српског као страног језика, планирања, праћења и вредновања процеса наставе и учења те развијања сопствених методичких алата, како би се ученицима омогућило да развијају неопходне рецептивне и продуктивне комуникативне компетенције на језику образовања. Настава српског као страног језика, у школском окружењу у коме се образују ученици који не познају језик образовања, има своју недвосмислену улогу у побољшању сложеног система језичких знања, превазилажењу језичких, културних и комуникацијских баријера, неговању интеркултурности, толеранције и узајамног уважавања, те у развијању академске компетенције датих ученика, неопходне за њихово даље напредовање и школовање.  Полазницима обуке је понуђен сет алата за актуализацију и оживљавање теоријских поставки предмета, њихову операционализацију и повезивање са практичном применом. Обука се организовала кроз смену разноврсних активности (интерактивно предавање, објашњења кључних теоријских концепата, радионице, размена идеја и искустава, анализа садржаја, дискусија, рефлексија и интерпретација, примена знања, сумирање, извештавање), а учесници су на основу презентованих садржаја имали прилику да конструишу оригиналне (сопствене) инструменте за иницијалну процену знања ученика и пригодне моделе задатака и дидактичких игара, који омогућавају да се језичке структуре уче на природан начин. Наставници су оценили обуку веома важном, корисном и примењивом, а садржаје програма релевантним у односу на контекстуалне чиниоце у којима се одвија образовно-васпитни процес.

Водитељке обуке су биле Дејана Милијић Субић, Виолета Влајковић Бојић, Наташа Анђелковић и Љиљана Пањковић.

Чланак Одржана обука наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.