<img src="“ title=“Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области друштвених наука у гимназији“ /> 

На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен подршци остваривања изборних програма из друштвених наука у гимназији и то: Појединац, групе и друштво, Основе геополитике и Религије и цивилизације.

Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 153-00-00011/2022-03). Учесници/це обуке добиjаjу 16 сати стручног усавршавања.

Обука је бесплатна, дводневна и остварује се онлајн викендом од 9 до 17 часова.

До краја 2022. године предвиђено је да се реализују 2 обуке са по 30 учесника/ца.

Прва обука се организује 19. и 20. новембра, а друга 26. и 27. децембра 2022.

На обуку се могу пријавити само наставници гимназије који испуњавају услов за реализују наведених изборних програма из друштвених наука, независно да ли их већ реализују или су заинтересовани да их реализују.

Приjаве се примаjу до четвртка 10. новембра 2022. у 15 часова. ОБАВЕЗНО при пријави навести да ли сте заинтересовани за прву или другу обуку.

За питања контакт особа у ЗУОВ-у је Елеонора Влаховић, eleonoravlahović@gmail.com

Чланак Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области друштвених наука у гимназији се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.