Уверења за полазнике програма обукa

Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености и
Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења и Општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик

који су извршили све своје обавезе на обуци, могу се преузети овде.

Чланак Уверења за полазнике програма обукa “Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености” и “Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења и Општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик” се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.