Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 21.11.2022. године

<img src="“ title=“Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 21.11.2022. године“ />  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем…