Бесплатна онлајн обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања

  Онлајн обука „Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања“ је системска обука која обухвата два модула. Први модул обрађује теме које се односе на теоретске поставке предмета Српски као нематерњи језик – Програм A, за…