У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Циљ свих ових обука је да наставник буде носилац промене, и који ће слободно, креативно и самостално водити свој час према исходима и стандардима. Програми, уџбеници и сва друга наставна средстава су помоћ на том путу, а школа треба да пружи ученицима место у коме настаје знање, а не место на коме се само репродукује знање.

Обука се реализује од 2018. и до сада су били укључени наставници основних школа и гимназија, као и наставници општеобразовних предмета у средњим стручним школама. Од ове године, обуке се спроводе и за наставнике стручних предмета у области Електротехнике и Економије, права и администрације. Школе су почетком године добиле позив да пријаве наставнике.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у први круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 22.4.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

У првом кругу обука биће обучен 2.231 наставник.

Обавештења о следећим циклусима обука објављиваћемо nа сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs.