Уверења о савладаним програмима обуке Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, Обуке наставника информатике и рачунарства за наставу у 7. и 8. разреду основног образовања и васпитања и Обуке наставника рачунарства и информатике за 2. разред средње школе за програмски језик PYTHON можете преузети овде.