На Јавни позив наставницима и стручним сарадницима да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке „Пројектна настава“, стигло је 2114 пријава.

Комисија састављена од саветника Завода за унапређивање образовања и васпитања је утврдила Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку. Критеријум за избор било је време пријаве на конкурс.

Изабрани наставници и стручни сарадници ће на контакте које су навели у пријави добити детаљна упутства и параметре за приступ обуци.

Информације о обуци:

Назив обуке је „Пројектна настава“. Обука траје 16 сати (две недеље) и у потпуности се одвија онлајн. Наставници који успешно заврше обуку добијају уверење о савладаној обуци (16 бодова). Обука је за наставнике бесплатна и изводи се у 5 термина:

  1. термин: од 10.2. 2020. до 23. 2. 2020.
  2. термин: од 24.2. 2020. до 8. 3. 2020.
  3. термин: од 16.3. 2020. до 30. 3. 2020.
  4. термин: од 6.4. 2020. до 22. 4. 2020.
  5. термин: од 4.5. 2020. до 17. 5. 2020.