У ОШ „Свети Сава“, у Суботинцу, Школска управа Ниш, 16. и 17.09.2022. у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања, реализован је непосредан део Програма обуке за менторски рад са приправницима у образовању. Обука је одобрена од стране Министраства просвете, науке и технолошког развоја као програм од јавног интереса. Циљ обуке је упознавање и разумевање основних докумената, прописа и постулата на којима почива менторска пракса у образовању и подстицање развоја компетенција ментора у областима у којима ће сарађивати са приправником. Похађање обуке развија спремност и одговорност да се доприноси унапређивању праксе менторства и јача самопоуздање потребно за менторски рад.

Обука се реализује кроз два дана непосредног рада и домаћи задатак, базиран на самосталном истраживању сопствене праксе полазника, уз вођење и усмеравање од стране водитеља. Полазници који успешно заврше непосредну обуку и чији домаћи рад буде одобрен добијају 70 сати стручног усавршавања.

На крају програма обуке полазници су исказали задовољство „Изузетно добром и корисном обуком и квалитетним предавачима“.

Чланак Одржана обука за менторски рад са приправницима у образовању се појављује прво на Завод за унапређивање образовања и васпитања.