ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 4. ЦИКЛУСУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

НАЗИВ ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА: НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ 4.0

АКРЕДИТАЦИЈА: Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 611-00-00240/2021-03 одобрио министар.

БРОЈ БОДОВА: 40

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ: Обука се реализује кроз смењивање различитих типова динамичних активности, као што су: мини лекције које садрже објашњења кључних теоријских концепата, релевантне информације, теоријска и практична знања и упутства за њихову примену у пракси; креирање речника кључних појмова; решавање квизова и мини тестова; размену идеја; анализу и проучавање различитих материјала; израду задатака… Две теме ће се реализовати преко одговарајућег линка Google Meet или Zoom, а учесницима ће бити понуђено неколико термина које ће бирати у складу са својим обавезама.

МЕСТО: Обука се спроводи онлајн на ЗУОВ Еду Мудл платформи. Две теме ће се реализовати преко конференцијских апликација Google Meet или Zoom.

ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Обука се реализује у два термина/круга – први круг обуке почиње 24. јануара 2024, а други круг почиње 14. фебруара 2024.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ: Обука траје 40 сати, тј. пет недеља онлајн (пет недеља од датума почетка обуке). Једна онлајн недеља је еквивалент 8 сати обуке уживо (5 недеља x 8 сати = 40 сати стручног усавршавања). Након завршетка и предатих радова учесници добијају сертификат о савладаности програма и 40 сати стручног усавршавања.

Програм је бесплатан за учеснике.

ЦИЉ ОБУКЕ:

Општи циљ

Унапређивање компетенција наставника у планирању наставе и учења и овладавање адекватним методичким алатима којима се подстиче развијање критичког мишљења и медијске писмености кроз подучавање њиховог предмета.

Специфични циљеви

Разумевање појма критичког мишљења
Разумевање улоге и везе критичког мишљења са потребама савременог образовања
Планирање наставе којом се подстиче критичко мишљење и медијска писменост – наставне методе погодне за развој критичког мишљења и медијске писмености
Препознавање улоге критичког мишљења у медијској писмености
Разумевање основа медијске писмености
Идентификовање различитих видова медија и разумевање порука које пласирају различити медији
Критичко преиспитивање различитих видова медија и њиховог утицаја у различитим сферама друштвене стварности
Развијање грађанске компетенције у демократском друштву

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА

К2 Компетенције за поучавање и учење
К3 Компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА: Програм је намењен запосленима у образовноваспитним установама, односно учитељима, наставницима, стручним сарадницима основних и средњих стручних школа и гимназија.