Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама:

„Обука ментора за рад са студентима” и
„Oснаживање саветника-спољних сарадника за подршку установама образовања и васпитања у областима образовања на језицима националних мањина и инклузивног образовања”

могу се преузети овде.