Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама:

Дигитални свет (колеге које се касниле са завршетком обуке),
Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву,
Унапређивање система дигитализације у образовању,
Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,

могу се преузети овде.