Уверења за полазнике више обука

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: Дигитални свет (колеге које се касниле са завршетком обуке), Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву, Унапређивање система дигитализације у образовању, Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,…