Бесплатна онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

  Онлајн обука Примена приручника Ка сигурном и подстицајном школском окружењу првенствено је намењена члановима тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Обука се реализује на платформи за учење на даљину ЗУОВ Еду (МУДЛ платформа Завода за унапређивање образовања и васпитања). Обука је акредитована од стране Министарства просвете под бројем 610-00-00757/1/2022-07 од 18.…

Уверења за полазнике више обука

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: Дигитални свет (колеге које се касниле са завршетком обуке), Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву, Унапређивање система дигитализације у образовању, Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,…

Позив за похађање бесплатне обуке од јавног интереса “Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености”

  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 4. ЦИКЛУСУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НАЗИВ ОБУКЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА: НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ 4.0 АКРЕДИТАЦИЈА: Обука се налази на Листи програма од јавног интереса коју је решењем број 611-00-00240/2021-03 одобрио министар. БРОЈ БОДОВА: 40 НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ: Обука се реализује кроз смењивање различитих типова динамичних активности,…