Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – други круг обука

  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07. Други круг обука се организује од 4.12.2023.…

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

  Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07. Први круг обука се организује од 20.11.2023.…

Уверења за полазнике више обука

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обукама: „Обука ментора за рад са студентима” и „Oснаживање саветника-спољних сарадника за подршку установама образовања и васпитања у областима образовања на језицима националних мањина и инклузивног образовања” могу се преузети овде.

Најава обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана у Београду

  У просторијама Прве београдске гимназије, 25. и 26. новембра, биће одржана обука „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”, намењена наставницима Социологије и Социологије с правима грађана. Обуку која је уврштена на министрову листу програма од јавног интереса остварује Завод за унапређивање образовања и васпитања у…

Уверења за полазнике обуке наставника у области заштите потрошача

  Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци наставника у области заштите потрошача (и за наставнике основних и за наставнике средњих школа) могу се преузети овде.

Уверења за полазнике обуке Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе

  Уверења за полазнике обуке “Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе” могу се преузети овде. Уверења су урађена за оне полазнике који су успешно завршили обуку до 27.октобра 2023. Остали полазници обуке, који желе да заврше предвиђене активности и добију уверење, морају завршити све обавезе до 10.12.